Members

Staff | Researchers | Research Assistants | Students | Research Students |
Graduates | Past Members

Please add "@cvl.iis.u-tokyo.ac.jp" to get one's E-mail address.

Abbreviation

I.I.I.: Interfaculty Initiative in Information Studies
I.I.S.: Institute of Industrial Science
Grad. Sch. I.I.S.: Graduate School of Interdisciplinary Information Studies
Grad. Sch. I.S.T.: Graduate School of Information Science and Technology
Dept. I.C.E.: Department of Information and Communication Engineering
Dept. C.S.: Department of Computer Science

Staff

Name Occupation Affiliation E-mail
Takeshi Oishi Associate Professor I.I.S., The Univ. of Tokyo oishi
Shintaro Ono Project Research Associate Professor I.I.S., The Univ. of Tokyo onoshin
Masataka Kagesawa Research Associate I.I.S., The Univ. of Tokyo kagesawa
Yasuhide Okamoto Project Research Associate  I.I.S., The Univ. of Tokyo okamoto
Yoshihiro Sato  Project Researcher  I.I.S., The Univ. of Tokyo  yoshi 
Mawo Kamakura  Project Researcher  I.I.S., The Univ. of Tokyo   mawo
Kaikin Ko  Postdoctoral Fellow  I.I.S., The Univ. of Tokyo  kaikin 
Roxas Menandro Dela Cruz  Postdoctoral Fellow  I.I.S., The Univ. of Tokyo  roxas 
Kiminori Hasegawa Technical Associate I.I.S., The Univ. of Tokyo hasegawa

> Back to Top

Adviser

Name Occupation Affiliation E-mail
Katsushi Ikeuchi Professor Emeritus I.I.I., The Univ. of Tokyo ki

> Back to Top

Researchers

Name Occupation Affiliation E-mail
Jun Takamatsu Adjunctive Researcher Graduate School of Information Science,
Nara Institute of Science and Technology
 
Shunsuke Kudoh Adjunctive Researcher The University of Electro-Communications
 
Takeshi Masuda Adjunctive Researcher National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
 

> Back to Top

Research Assistants

Name Occupation Affiliation E-mail
Mikiko Yamaba Secretary I.I.S., The Univ. of Tokyo cvl-sec
Yuko Nishine  Secretary  I.I.S., The Univ. of Tokyo  cvl-sec 

> Back to Top

Students

Name Occupation Affiliation E-mail
Ayumi Han Ph.D. 3nd Year Grad. Sch. I.I.S. ayumi
Teruhisa Takano Ph.D. 3st Year Grad. Sch. I.I.S. teruhisa-takano
Masaya Ogawa Ph.D. 3st Year Grad. Sch. I.I.S. ogawa
Carlos Morales   Ph.D. 3st Year  Dept.E.E.I.S.  carlos 
Ryoichi Ishikawa  Ph.D. 1st Year    Dept.E.E.I.S.   ishikawa 
Yuta Ike Master 2st Year  Dept.E.E.I.S.  ike.y 
Tomoki Hori  Master 2st Year  Grad. Sch. I.I.S.  hori 
Tetsuya Kobayashi  Master 1st Year  Grad. Sch. I.I.S.  kobayashi 
Kenta Hasegawa  Master 1st Year  Dept.E.E.I.S.   kenta  

> Back to Top

Graduates

Year Name
2016 Yoshie Kobayashi, Kousuke Fujimoto  
2015 Osamu Naito, Takahiro Okamoto, Kouhei Koide, Taiki Fukiage, Roxas Menandro Dela Cruz, Tatsuya Kawaguchi, Keiichi Watanabe, Katsuya Honda, Mikako Nakano, Shaodi You 
2014 Ashwani Kumar,Wang Zhipeng,Takashi Ikegami,Shin Ishiguro,Yujin Zhang,Yosuke Shinya,Kenji Inose,Yuto Hosoya,Kentaro Suzuki 
2013 XiangQi Huang,Phongtharin Vinayavekhin,Kent Fujiwara,Min Lu,Yukiko Uno,Masaki Inaba,Tomoya Takeda,Shota Shimizu,Yewon Seo,Wing Hong Ko,
Ken Okahara,Tatsuya Kawaguchi,Mostafa Kamali Tabriz,Boxin Shi
2012 Hong Xun Zhao
2011 Shangbin Shu,Liang Xue,Yuta Narasaki 
2010 Tomoaki Higo,Akina Wada,Yusuke Chishiro,Yuki Otsuka ,Ryo Nagatsuka ,Yacine Mazari,Sun Yongqi,Hiroki Yamanaka,
2009 Yasuhide Okamoto, Tetsuro Morimoto, Shigemi Nagata, Ryota Matsuhisa, Raita Kudoh, Yuki Hamazaki
2008 Shirmila Mohottala, Bo Zheng, Tetsuya Kakuta, Manoj Perera, Akifumi Ikari, Masmei Ulinta Ginting, Wang Jinge, Sonoko Okura
2007 Rei Kawakami, Miti Ruchanurucks, Kazutaka Nakao
2006 Takaaki Shiratori, Nozomu Ogawa, Maiko Miyazaki, Daisuke Ota, Jun Sanagawa, Kazuki Shiota
2005 Atsuhiko Banno, Shintaro Ono, Shinichiro Nakaoka, Tomohito Masuda, Yoshihiro Sato, Ken Matsui, Takushi Shibata, Xiaolu Li, Naoya Saga, Kenta Kitamoto
2004 Hiroki Unten, Imari Sato, Daisuke Miyazaki, Takeshi Oishi, Shunsuke Kudoh, Ryo Ohta, Khairil Azmi, Naohito Ikeda, Yousuke Yamada
2003 Cheng Hua Zhu, Jun Takamatsu, Shuntaro Yamazaki, Robby T. Tan, Kenji Sakita, Yasuhiko Uehara, Yuichiro Hirota, Takaaki Harada
2002 Ryusuke Sagawa, Hiroshi Kawasaki, Kentaro Hashimoto, Ryo Ohkubo, Takuma Morita, Nobuyuki Yoshifuji, Hiroto Sonoda, Masahiro Bessho, Takashi Maekawa
2001 Koichi Ogawara, Ko Nishino, Hajime Ohno, Tatsuya Yoshida, Toru Takahashi
2000 Takuji Takahashi, Michihiro Murao, Akira Saegusa, Nobuaki Inaguma
1999 Hirohisa Tominaga, Taku Nishikawa, Megumi Saito, Morihiro Hayashida, Kyo Ezawa, Hiroshi Kano, Arihiro Nakamura
1998 Tomotaka Saito, Tomoyuki Horiuchi, Shinichi Ueno
CMU Santiago Conant, Shree K. Nayar, Sing Bing Kang, Mark D. Wheeler, Harry Shum, Fredric Solomon, Yoichi Sato, George V. Paul

> Back to Top

Past Members, Visitors, and Researchers

Year Name
2015 Wang Zhipeng, Min Lu, Yoshiko Matsuura, Liu Yiming, Saidi Farid,Bo Zheng ,XiangQi Huang ,Takeo Asai, Mayuko Yanase
2014 Kent Fujiwara,Mostafa Kamali Tabriz,Boun Vinh Lu,Ryo Kajiwara
2013 Bjoern Rennhak,Sota Shimizu,Phongtharin Vinayavekhin
2012 Keiko Motoki, Weida Zhou
2011 Yasuhide Okamoto, Rei Kawakami,Matthew Thomas Jones,Jean-Charles Bazin,Atsuhiko Banno
2010 Shunsuke Kudoh, Shirmila Mohottala, Kaoru Kikuchi, Manoj Vincent Perera, Sonoko Maeda
2009 Toshihiro Hayashi, Tetsuya Kakuta
2008 Jun Takamatsu, Takaaki Shiratori, Mahdi Ammar, Daisuke Miyazaki
2007 Patrick Winkler, Yuko Kai
2006 Mustapha Boukraa, Satoko Kobayashi
2005 Kazuhide Hasegawa, Yukie Hirayama, Mari Matsuda
2004 Wu Hong Wang, Thomas Jublot, Yuko Saiki
2003 Atsushi Nakazawa, Kenji Hara, Jin Hua Yang, Supatana Auethavekiat, Keni Bernardin
2002 Soshi Iba, Ryo Kurazume
2001 Kentaro Kawamura
2000 Kyoung-Bae Eum, Ikuyo Kai
1998 Prem Janardhan

> Back to Top